- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Domy Studenta

Uniwersytet Warszawski dysponuje ponad 2 500 miejscami w sześciu domach studenta usytuowanymi w różnych dzielnicach Warszawy: w Śródmieściu, na Ochocie, Mokotowie oraz na Pradze.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno ci nowo przyjęci jak i starszych lat mogą ubiegać się o miejsce w domu studenta. Ponadto w ramach wolnych miejsc o zamieszkanie w akademikach mogą ubiegać się studenci innych uczelni.

Ceny za zamieszkanie w poszczególnych domach studenta ustalane są przez władze uczelni po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Studentów. Miesięczny koszt pobytu w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego waha się od 315 do 670 zł od osoby, w zależności od rodzaju pokoju.

 

[1]

Dom Studenta Nr 1 „Muchomorek” [1]

[2] 

Dom Studenta Nr 2 „Żwirek” [2]

[3]

Dom Studenta Nr 3 „Kic” [3]

[4]

Dom Studenta Nr 4 „Zamenhof” [4]

[5]

Dom Studenta Nr 5 „Smyczkowa” [5]

[6]

Dom Studenta Nr 6 „Radomska” [6]