- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Domy Studenta

Uniwersytet Warszawski dysponuje ponad 2 500 miejscami w sześciu domach studenta usytuowanymi w różnych dzielnicach Warszawy: w Śródmieściu, na Ochocie, Mokotowie oraz na Pradze.

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno ci nowo przyjęci jak i starszych lat mogą ubiegać się o miejsce w domu studenta. Ponadto w ramach wolnych miejsc o zamieszkanie w akademikach mogą ubiegać się studenci innych uczelni.

Ceny za zamieszkanie w poszczególnych domach studenta ustalane są przez władze uczelni po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Studentów. Miesięczny koszt pobytu w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego waha się od 315 do 670 zł od osoby, w zależności od rodzaju pokoju.