- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Uczelniane organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) art.204 ust.1 studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych.
Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji.

Organem rejestrującym organizacje jest rektor.

Studenci zainteresowani założeniem uczelnianej organizacji studenckiej proszeni są o zgłaszanie się do:

Pani Elżbiety Pawlus
Biuro Spraw Studenckich
Pałac Kazimierzowski, pok 31, II pietro
od poniedziałku do czwartku w godz. 10-15.
lub napisanie na adres: epawlus@adm.uw.edu.pl [1]

Wykaz uczelnianych organizacji studenckich. [2]

ZARZĄDZENIE NR 17 [3] REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim


Pozostałe Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim
(nie podlegają rejestracji Rektora)


Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne: