Uczelniane organizacje studenckie

Drukuj Drukuj

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
  • Regulamin uczelnianej organizacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim i są do pobrania ze strony Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego http://www.rada.uw.edu.pl/, zakładka „ Zasady zakładania i funkcjonowania kół”.

 

Zarządzenie Nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5088/M.2019.334.Zarz.152.pdf

Dokumenty proszę składać do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15.

Wykaz uczelnianych organizacji studenckich.


Pozostałe Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim
(nie podlegają rejestracji Rektora)


Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne: