Uczelniane organizacje studenckie

Drukuj Drukuj

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) art.204 ust.1 studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych.
Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji.

Organem rejestrującym organizacje jest rektor.

Studenci zainteresowani założeniem uczelnianej organizacji studenckiej proszeni są o zgłaszanie się do:

Pani Elżbiety Pawlus
Biuro Spraw Studenckich
Pałac Kazimierzowski, pok 31, II pietro
od poniedziałku do czwartku w godz. 10-15.
lub napisanie na adres: epawlus@adm.uw.edu.pl

Wykaz uczelnianych organizacji studenckich.

ZARZĄDZENIE NR 17 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW
    WZÓR Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej/doktorantów [pdf] [doc]
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW
    WZÓR Regulamin Uczelnianej Organizacji Studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego [pdf] [doc]
  • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW
    WZÓR Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia … r.) [pdf] [doc]

Pozostałe Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim
(nie podlegają rejestracji Rektora)


Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne: