Pożyczki i kredyty studenckie

Drukuj Drukuj

Informuję, że z dniem 21 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem, link poniżej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/42d0790a5f221b01c24447b115afa275.pdf

Ponadto informuję, że dnia 5 lutego 2018 r. weszło w życie ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni (pdf)

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 [więcej]

Załącznik nr 2 [więcej]

Załącznik nr 3 [więcej]

Załącznik nr 4 [więcej]

Załącznik nr 5 [więcej]