- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Nostryfikacja

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001881 [1]

 

Zaświadczenia w formie edytowalnej:

wzór_zaświadczenie_nostryfikacja (więcej) [2]

wzór_zaświadczenie_ukończenie_studiów_na_danym_poziomie (więcej) [3]

 

2. Zarządzenie Nr 284 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5719/M.2020.505.Zarz.284.pdf [4]

 

 PL 07 1160 2202 0000 0004 6544 5769

w tytule wpłaty należy wpisać: nostryfikacja, datę dyplomu – imię i nazwisko

3. Instrukcja do Zarządzenia nr 284 Rektora UW [5]

 

4. Rada ds. nostryfikacji [6]

Decyzja Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2021 r. [7]

 

5. RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [8]

6. Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. [9]

 

7. Wzór oświadczenia o miejscu i dacie urodzenia [10]