Jednolity System Antyplagiatowy

Drukuj Drukuj

Zgodnie z art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r. został wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy (dalej JSA). System został udostępniony Promotorom zarówno jako funkcjonalność uczelnianego systemu Archiwum Prac Dyplomowych, jak i bezpośrednio przez interfejs JSA.

 

Oprócz obowiązkowego systemu JSA można fakultatywnie korzystać z dotychczasowych systemów tj. OSY, Antyplagiatu.

 

Załączamy instrukcję wewnętrzną Uniwersytetu Warszawskiego badania prac dyplomowych Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.

Instrukcja wewnętrzna UW