Immatrykulacja

Drukuj Drukuj

Immatrykulacja jest to wpisanie , zaliczanie w poczet studentów uczelni wyższej, uroczystość przyjęcia nowych studentów na 1 rok studiów. Immatrykulowani są studenci studiów : stacjonarnych i niestacjonarnych (studia I stopnia , studia II stopnia ,jednolite studia magisterskie ) Immatrykulowani studenci dostają unikatowe w skali uczelni numery albumu. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego kontynuujący naukę na studiach II stopnia, wznawiający studia oraz osoby , które na drodze rekrutacji zostały ponownie przyjęte w poczet studentów pozostają przy wcześniej nadanym numerze albumu, o ile jest to numer uzyskany w procesie centralnej immatrykulacji. Od roku akademickiego 2004/2005 immatrykulacja odbywa się w systemie USOS ( Uniwersytecki System Obsługi Studenta ). W programie USOS numer albumu studenta przyznawany jest według ciągłej numeracji w skali Uczelni , w kolejności zgłoszenia prośby o przyznanie numeru przez jednostkę na którą student został przyjęty. Każdemu nowo przyjętemu studentowi uczelnia zakłada teczkę akt osobowych.