Elektroniczne zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studenta (KOOS)

Drukuj Drukuj

Pismo_Rektora_KOOS_PRSZ_60_2021  

Instrukcja dla KJD

lnstrukcja dla pelnomocników

Insturkcja dla dziekanatów

koos_dokumentacja_MUCI

Informacje ogólne dot. KOOS_2

Filmiki szkoleniowe dot. KOOS