Dyplomy z wyróżnieniem

Drukuj Drukuj

 

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów na UW § 52 ust. 5. 

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

    1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub terminach określonych § 43 ust. 8 i § 47 ust. 2 i 3;
    2. uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6;
    3. uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0 a z egzaminu dyplomowego ocenę co najmniej bardzo dobrą;
    4. nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu, w szczególności nie została wobec nich orzeczona kara dyscyplinarna.