Dyplomy z wyróżnieniem

Drukuj Drukuj

Na wniosek Rady Wydziału sporządzane są dyplomy z wyróżnieniem.

 

Na podstawie Regulaminu Studiów na UW z dn. 22 IV 2015 roku § 55 ust.4

Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

  1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów lub terminach określonych § 37 ust. 6 i § 40 ust. 2 i 3,
  2. uzyskali z egzaminów i z zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen wyższą niż 4,6,
  3. uzyskali z pracy dyplomowej ostateczną ocenę 5,0 a z egzaminu dyplomowego co najmniej bardzo dobra,
  4. nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.