Dyplomy ukończenia studiów wyższych

Drukuj Drukuj

Pisma Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika w sprawie nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wydawanych od 1 października 2019 r.

BSS-441-92/2019

BSS-441-111/2019  wraz z załącznikami

 

Uchwała Nr 463 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 września 2019 r. (…) wraz z załącznikami.

Instrukcja w sprawie obsługi dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomu w systemie USOS.