Sekcja Dokumentacji

Drukuj Drukuj

pok. 31c, 20b; tel. 022 55 20 447, 55 24 023, 55 20 789


 

Do zakresu działań sekcji należy:

 

 

– weryfikacja wprowadzanych przez jednostki dydaktyczne do systemu USOS danych osobowych wszystkich nowo przyjętych studentów w celu dokonania immatrykulacji,

– prowadzenie w formie elektronicznej centralnego albumu studentów, dokonywanie w albumie zmian danych osobowych studentów oraz nanoszenie informacji dotyczących daty i przyczyny opuszczenia uczelni (absolwent, skreślony),

– prowadzenie prac związanych z rejestracją uczelnianych organizacji studenckich oraz aktualizacja centralnego rejestru organizacji,

– prowadzenie prac związanych z realizacją stypendiów zagranicznych dla studentów w oparciu o ofertę stypendialną Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,

– sprawdzanie poprawności wystawianych przez jednostki dydaktyczne dyplomów ukończenia studiów oraz przedkładanie ich do podpisu rektorów,

– przygotowanie dla najlepszych absolwentów dyplomów z wyróżnieniem,

– prowadzenie w formie elektronicznej centralnej księgi dyplomów będącej spisem wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich,

– informowanie o obowiązujących przepisach, udzielanie porad studentom i pracownikom jednostek dydaktycznych z zakresu działalności sekcji,