Sekcja Dokumentacji

Drukuj Drukuj

 


 

Do zakresu działań sekcji należy:

  • weryfikacja wprowadzanych przez jednostki dydaktyczne do systemu USOS danych osobowych wszystkich nowo przyjętych studentów,
  • prowadzenie w formie elektronicznej centralnego albumu studentów, dokonywanie w albumie zmian danych osobowych studentów oraz nanoszenie informacji dotyczących daty i przyczyny opuszczenia uczelni (absolwent, skreślony),
  • prowadzenie prac związanych z rejestracją uczelnianych organizacji studenckich oraz aktualizacja centralnego rejestru organizacji,
  • sprawdzanie poprawności wystawianych przez jednostki dydaktyczne dyplomów ukończenia studiów oraz przedkładanie ich do podpisu rektorów,
  • przygotowanie dla najlepszych absolwentów dyplomów z wyróżnieniem,
  • prowadzenie w formie elektronicznej centralnej księgi dyplomów będącej spisem wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich,
  • informowanie o obowiązujących przepisach, udzielanie porad studentom i pracownikom jednostek dydaktycznych z zakresu działalności sekcji,
  • przekazywanie wykazu studentów do systemu POL-on,
  • tworzenie rejestracji żetonowej dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich i przedmiotów dających uprawnienia pedagogiczne,
  • obsługa administracyjna studentów w ramach Porozumienia Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,