- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

S-10/2015

Dane dotyczące liczby studentów w/g stanu z dnia 30 listopada 2015 r.   (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego). [1]