Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony

Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony Drukuj Drukuj

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf)


Data publikacji: 28 lipca 2016