Przekazywanie danych studentów do POL-on (2017Z)

Przekazywanie danych studentów do POL-on (2017Z) Drukuj Drukuj

(…) Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów ze zm.) jesteśmy zobowiązani przesłać do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada.

Mając na uwadze powyższe zwracam Państwa uwagę na jakość danych zamieszczonych w systemie USOS, która będzie miała skutek finansowy dla Państwa Jednostki. O jakość danych należy dbać podczas codziennej pracy z systemem uczelnianym USOS oraz zgodne z przepisami Regulaminu Studiów. Należy na  bieżąco dokonywać operacji wprowadzania i aktualizacji danych w zakresie m.in. immatrykulacji, rozliczania studentów z wymagań programu studiów. (…)

Całość pisma BSS-441-167/2017 (pdf)

Wniosek o założenie konta użytkownika oraz nadanie uprawnień w systemie POL-on (pdf) (w zakresie studentów i pomocy materialnej) pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego – wypełniony wniosek przesłać do BSS do 6 listopada 2017 r.

Oświadczenie o poprawności danych w USOS (pdf)– należy przesłać do BSS do 1 grudnia 2017 r.

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

Jednocześnie informuję, że osoba wyznaczona przez władze Jednostki Dydaktycznej (do podglądu w systemie POL-on) zobowiązana jest skontaktować się z ABI lub LABI w celu wypełnienia dodatkowych oświadczeń i wniosków:

– jeżeli wskazany pracownik posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie wniosku do systemów SAP lub USOS, wówczas winien wypełnić wniosek o aktualizację zakresu uprawnień;

– jeżeli pracownik nie posiada stosownych upoważnień, wówczas należy zastosować przyjętą procedurę: https://portal.uw.edu.pl/web/ado/formularze.

 


Data publikacji: 13 listopada 2017