- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Przekazanie uprawnień dziekana (pełnomocnictwa)

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW dotyczące możliwości przekazania przez dziekana uprawnień na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Studiów UW wraz z załącznikami (BSS-441-181/2016) [1].

Wariant I – przekazanie kompetencji zgodnie z Regulaminem Studiów UW:

Załącznik 1 [2]

Załącznik 2 [3]

Załącznik 3 [4]

Wariant II – udzielenie zwykłego pełnomocnictwa, które może być w każdym momencie odwołane

Załącznik 4 [5]