Przekazanie uprawnień dziekana (pełnomocnictwa)

Drukuj Drukuj

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW dotyczące możliwości przekazania przez dziekana uprawnień na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Studiów UW wraz z załącznikami (BSS-441-181/2016).

Wariant I – przekazanie kompetencji zgodnie z Regulaminem Studiów UW:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wariant II – udzielenie zwykłego pełnomocnictwa, które może być w każdym momencie odwołane

Załącznik 4


Data publikacji: 06 września 2016