Próg dochodowy dla studentów ubiegających się o miejsce w domu studenta

Drukuj Drukuj

W turze dla obecnych studentów, która miała miejsce 24 sierpnia 2021, próg powyżej którego wnioskodawca nie był uprawniony do otrzymania miejsca w domu studenta wynosił 2000 zł.


Data publikacji: 25 sierpnia 2021