Prace w systemie USOS – decyzje administracyjne – 1.10.2019 r.

Drukuj Drukuj

UWAGA !!!

w ślad za komunikatem z dnia 30.09.2019 r. dotyczącym braku możliwości wydawania decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów w dniach 1-2 października 2019 r. informujemy, że w tych dniach, z powodów o których mowa w poprzednim komunikacie, nie będą Państwo także mogli wydać pozostałych decyzji administracyjnych.


Data publikacji: 01 października 2019