- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

POL-on

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (pdf) [1] oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (pdf) [2], dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom wprowadza się odpowiednio do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

Dane są generowane z systemu USOS do pliku, który następnie jest wczytywany do systemu POL-on.

podręcznik POL-on – Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia (pdf)  [3]

 

[4]

nowosc [5]Przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 2017Z [6]

 

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf) [7]

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf) [8]

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf) [9]

 

 

[10]

spotkanie2016_pol-on [16]

Materiały ze spotkania dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r.

Harmonogram prac – Agnieszka Kaczmarska (pdf) [17]

Zmiany w raportowaniu do GUS i POL-on w roku 2016 – Janina Mincer-Daszkiewicz (pdf) [18]

Dokumentacja wersji 6.2.1 USOS (pdf) [19]

USOS a POL-on proces służący przygotowaniu rzetelnych danych -praktyczne porady – Roman Kazanecki (pdf) [20]

 

 

Koordynator POL-on  – wykaz studentów UW

Specjalista informatyk – ROMAN KAZANECKI

roman.kazanecki@adm.uw.edu.pl

tel.5524023