POL-on

POL-on Drukuj Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 288) (pdf)  dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia.

Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom wprowadza się odpowiednio do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

Dane są generowane z systemu USOS do pliku, który następnie jest wczytywany do systemu POL-on.

podręcznik POL-on – Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia (pdf) 

nowoscnowosc nowosc

Materiały ze szkolenia z 11 czerwca 2018 z pracownikami dziekanatów Uniwersytetu Warszawskiego

POL-on dziś i jutro – Roman Kazanecki (pdf)

więcej w zakładce dla dziekanatów.

 

 

Przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 2017Z

 

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

 

spotkanie2016_pol-on

Materiały ze spotkania dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r.

Harmonogram prac – Agnieszka Kaczmarska (pdf)

Zmiany w raportowaniu do GUS i POL-on w roku 2016 – Janina Mincer-Daszkiewicz (pdf)

Dokumentacja wersji 6.2.1 USOS (pdf)

USOS a POL-on proces służący przygotowaniu rzetelnych danych -praktyczne porady – Roman Kazanecki (pdf)

 

 

Koordynator POL-on  – wykaz studentów UW

Specjalista –  Paweł Nurkiewicz 

pawel.nurkiewicz@adm.uw.edu.pl

tel.5520744