POL-on

POL-on Drukuj Drukuj

AKTUALNE INFORMACJE W ZAKRESIE RAPORTOWANIA DANYCH DO SYSTEMU POL-on

W bieżącym roku akademickim dane będą raportowane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci/-/blogs/komunikat-w-sprawie-terminu-zasilania-wykazu-studentow-w-pol-on?_33_redirect=https%3A%2F%2Fpolon.nauka.gov.pl%2Fpolon%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w sprawie wykazu studentów [pdf]

Oświadczenie o poprawności danych w systemie USOS – załącznik do pisma [pdf]

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MNiSW

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie  danych  przetwarzanych w  Zintegrowanym  Systemie  Informacji o  Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on jest aktualnie w fazie konsultacji. Projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314507/katalog/12525515#12525515.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 288) (pdf) 

Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom wprowadza się odpowiednio do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

Dane są generowane z systemu USOS do pliku, który następnie jest wczytywany do systemu POL-on.

podręcznik POL-on – Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia (pdf) 

nowoscnowosc nowosc

Materiały ze szkolenia z 11 czerwca 2018 z pracownikami dziekanatów Uniwersytetu Warszawskiego

POL-on dziś i jutro – Roman Kazanecki (pdf)

więcej w zakładce dla dziekanatów.

 

 

Przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 2017Z

 

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

 

spotkanie2016_pol-on

Materiały ze spotkania dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r.

Harmonogram prac – Agnieszka Kaczmarska (pdf)

Zmiany w raportowaniu do GUS i POL-on w roku 2016 – Janina Mincer-Daszkiewicz (pdf)

Dokumentacja wersji 6.2.1 USOS (pdf)

USOS a POL-on proces służący przygotowaniu rzetelnych danych -praktyczne porady – Roman Kazanecki (pdf)

 

Pracownicy Biura Spraw Studenckich UW, odpowiadający za import masowy w zakresie wykazu studentów i pomocy materialnej:

Klaudia Pożarycka

klaudia.pozarycka@adm.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 789

Paweł Nurkiewicz

Pawel.Nurkiewicz@adm.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 744