- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Pobieranie opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów

W zakładce dla dziekanatów w Interpretacjach do Regulaminu Studiów UW znajduje się pismo BSS-441-81/2018 w sprawie pobierania opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów.