Odsetek oraz wysokość stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

Drukuj Drukuj

 

Postanowienie Rektora

Wysokość stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 wynosi 800 zł miesięcznie.

Odsetek studentów otrzymujących stypendium wynosi 8% z zastrzeżeniem, że jeżeli 8% stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej (oznacza to, że gdy 8% to np. 3,89, stypendium otrzymują 3 osoby). Ponadto, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba znajduje się na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania stypendium, wszystkie osoby znajdujące się na tej pozycji otrzymują stypendium.


Data publikacji: 18 grudnia 2020