- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

o biurze

Biuro Spraw Studenckich UW mieści się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Pałacu Kazimierzowskim, na II piętrze, w pokojach: 20 a/b/c, 21, 31

uw2 [1]

Biuro Spraw Studenckich dzieli się obecnie na cztery sekcje:
Sekcja Toku Studiów [2]
Sekcja Zagraniczna [3]
Sekcja Socjalna [4]
Sekcja Dokumentacji [5]

Biuro Spraw Studenckich zapewnia realizację zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spraw związanych z tokiem studiów studentów polskich oraz tokiem studiów studentów zagranicznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, pomocą materialną dla studentów polskich i zagranicznych, procesem kształcenia, sprawami dokumentacji studenckiej. Zajmuje się także przygotowywaniem i analizą materiałów i dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji przez Prorektora ds. studenckich, przygotowywaniem materiałów analitycznych na Senat, dla Władz Rektorskich, oraz na posiedzenia Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia. Biuro współpracuje w powyższym zakresie z organami Samorządu Studentów.