Nowe dyplomy

Drukuj Drukuj

 uprzejmie przypominamy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych  oraz wzoru suplementu do dyplomu, obecnie obowiązujące wzory dyplomów  na UW mogą  być wystawiane  do  30 września 2017 r.  Od  1 października 2017 r.  dyplomy należy wystawiać na nowych drukach dostosowanych do wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. O  terminie dostępności nowych druków zostaniecie Państwo poinformowani.

 


Data publikacji: 28 kwietnia 2017