Zmiany organizacyjne: Biuro ds. Obsługi Kształcenia i Biuro ds. Pomocy Materialnej

Drukuj Drukuj

Zgodnie z zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej UW Biuro Spraw Studenckich przekształcone zostało w Biuro ds. Obsługi Kształcenia. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://bok.uw.edu.pl/

W wyniku ww. zmian powstało również nowe Biuro ds. Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/

 


Data publikacji: 10 sierpnia 2021