- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Możliwość zdalnego wykwaterowania się z akademika w okresie pandemii koronawirusa

Procedura dotyczy studentów, którzy są zakwaterowani w domach studenta lecz nie mieszkają w nich i z różnych powodów nie są w stanie osobiście odebrać swoich rzeczy i rozliczyć się z domem studenta.

W takiej sytuacji Student powinien napisać własnoręcznie upoważnienie i przesłać skan lub zdjęcie upoważnienia z maila studenckiego na adres mailowy akademika w którym jest zakwaterowany. Student może upoważnić innego mieszkańca domu studenta podając jego imię/imiona, nazwisko, numer indeksu oraz numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) do:

– uiszczenia opłat jeżeli istnieje zaległość w opłatach,

– zabrania wszystkich rzeczy Studenta z pokoju i umieszczenia zabranych rzeczy w przechowalni akademika,

– odbioru kaucji.

Warunkiem zwrotu kaucji jest między innymi uregulowanie opłat za akademik.

Wykwaterować się można od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wcześniej należy powiadomić drogą mailową administrację akademika o zamiarze wykwaterowania.

 

Kontakt do wszystkich Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/ [1]