Pierwsze kroki

Drukuj Drukuj

Kurs RKP w Centrum „Polonicum”

Pierwsze kroki na UW:

Dokumenty, które należy dostarczyć do BSS przed rozpoczęciem kursu (osobiście lub drogą elektroniczną):

  • skan paszportu (oryginalny paszport trzeba będzie okazać do wglądu po przyjeździe w BSS),
  • wypełniony wniosek o wydanie legitymacji studenckiej;
  • zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (rozmiar zdjęcia: 300 x 375 pikseli, maks. rozmiar zdjęcia 50 KB);
  • dowód uiszczenia opłaty za legitymację (dokonają jej Państwo na miejscu, po przyjeździe do Polski, na każdej poczcie albo w banku). Dane do przelewu:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Krakowskie Przedmieście 26/28

00 – 927 Warszawa

56 1160 2202 0000 0000 7648 6236

17 PLN

Gdy otrzymamy wypełniony wniosek, zdjęcie oraz skan paszportu będziemy mogli wprowadzić Państwa dane do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) oraz wydać decyzję o przyjęciu.

Kursanci, którzy mają przyznane stypendium Rządu RP, mają obowiązek założyć konto w jakimkolwiek banku mieszczącym się na terenie RP. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, konto powinien założyć rodzic lub opiekun prawny.

Zakwaterowanie w akademiku będzie możliwe w drugiej połowie września.