- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Kredyty studenckie

Informuję, że z dniem 21 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem, link poniżej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/42d0790a5f221b01c24447b115afa275.pdf [1]

Ponadto informuję, że Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów w związku z nowelizacją w/w rozporządzenia jest w trakcie zmiany.