- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

kontrola danych w USOS – marzec 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach w danych studenckich Państwa jednostki i ich poprawienie (dot. semestru 2015L).

Proszę o przekazanie informacji zwrotnej do Biura Spraw Studenckich UW
o poprawieniu danych na adres mailowy: bsstud@adm.uw.edu.pl [1] w terminie do 29 lutego 2016 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie: http://bss.uw.edu.pl/pol-on/ [2]

 

Pismo BSS-4414-USOS-01-2016 (pobierz pdf) [3]