kontakt

Drukuj Drukuj

Biuro Spraw Studenckich

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31
e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

W związku z zarządzeniem nr 47 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pracownicy dotychczasowego Biura Spraw Studenckich pracują w systemie dyżurów oraz w trybie zdalnym.

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej.

 

Kontakt telefoniczny w dniu 12 kwietnia 2021 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-20-757, 55-24-091

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-24-115

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-20-424, 55-24-083

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-24-004

 

Kontakt telefoniczny w dniu 13 kwietnia 2021 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-20-468, 55-20-757

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-440, 55-20-744, 55-24-114

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-022, 55-20-424

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-24-004

 

Kontakt telefoniczny w dniu 14 kwietnia 2021 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-24-112, 55-20-557

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-20-440, 55-24-115

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-022

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-24-004

 

Kontakt telefoniczny w dniu 15 kwietnia 2021 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-24-090, 55-24-112

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-440, 55-20-744

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-077

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-24-004

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW.

 

Zespół Biura Spraw Studenckich:

p.o. kierownika: mgr Angelika Bąkowska e-mail: angelika.klimkiewicz@adm.uw.edu.pl
z-ca kierownika: mgr Katarzyna Oliwa e-mail: katarzyna.oliwa@adm.uw.edu.pl 

SEKCJE:

Sekcja Toku Studiów

Kierownik sekcji: Ewa Staszczyk tel. (22) 55-20-557
e-mail: stewa@adm.uw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Chmielewska tel. (22) 55-24-091
mgr Anna Figiel tel. (22) 55-20-468
mgr inż. Katarzyna Malec tel. (22) 55-24-090

mgr Alexander Juranek adres e-mail: am.juranek@wpia.uw.edu.pl

mgr Magdalena Wielądek tel. (22) 55-20-757

mgr Magdalena Mars tel. (22) 55-24-112

Sekcja Socjalna (m.in. akademiki, stypendia, ubezpieczenia)

Kierownik sekcji: mgr Martyna Wójcik tel. (22) 55-20-744
e-mail: martyna.wojcik@adm.uw.edu.pl
mgr Martyna Grzyb (22) 55-20-744
mgr Daniel Jakubowski (22) 55-24-114
Grażyna Kamaszewska (22) 55-20-440
mgr Mikołaj Musiał (22) 55-20-440
mgr Paweł Nurkiewicz (22) 55-20-744
mgr Ewa Sękulska (22) 55-20-744
mgr Weronika Furman (22) 55-24-115

Sekcja Zagraniczna
Kierownik sekcji : mgr Sebastian Pawlak tel. +48 22 55-24-022
e-mail: spawlak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Baumert +48 22 55-24-077
mgr Natalia Kościuch +48 22 55-24-077
mgr Adam Kowalski +48 22 55-20-424
mgr Kinga Ylihärsilä +48 22 55-24-022
Anna Piekun-Kalińska +48 22 55-20-424
mgr Justyna Kazem-Bek +48 22 55-24-083

Sekcja Dokumentacji
Kierownik sekcji : mgr Katarzyna Jędrzejewska tel. (22) 55-24-004
e-mail: katarzyna.jedrzejewska@adm.uw.edu.pl

Mariola Bobis tel. (22) 55-20-447
mgr Paulina Borowy tel. (22) 55-20-447
mgr Karolina Skorupa tel. (22) 55-24-023
mgr Klaudia Pożarycka tel. (22) 55-20-789