kontakt

Drukuj Drukuj

Biuro ds. Obsługi Kształcenia

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31c
e-mail: bok@adm.uw.edu.pl

W związku z zarządzeniem nr 47 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pracownicy dotychczasowego Biura Spraw Studenckich pracują w systemie dyżurów oraz w trybie zdalnym.

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej.

Zespół Biura ds. Obsługi Kształcenia:

p.o. kierownika: mgr Angelika Bąkowska e-mail: angelika.klimkiewicz@adm.uw.edu.pl
z-ca kierownika: mgr Katarzyna Oliwa e-mail: katarzyna.oliwa@adm.uw.edu.pl 

SEKCJE:

Sekcja Toku Studiów

mgr Anna Figiel tel. (22) 55-20-468
mgr inż. Katarzyna Malec tel. (22) 55-24-090
mgr Alexander Juranek tel. (22) 55-20-557
mgr Kamila Sobczyk tel. (22) 55-24-091
mgr Magdalena Wielądek tel. (22) 55-20-757
mgr Emil Śliwiński tel. (22) 55-24-092
mgr Patrycja Sobolewska tel. (22) 55-24-084

Sekcja Zagraniczna
Kierownik sekcji : mgr Sebastian Pawlak tel. +48 22 55-24-022
e-mail: spawlak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Baumert +48 22 55-24-077
mgr Natalia Kościuch +48 22 55-24-077
mgr Kinga Ylihärsilä +48 22 55-24-022
Anna Piekun-Kalińska +48 22 55-20-424
mgr Justyna Kazem-Bek +48 22 55-24-083

Sekcja Dokumentacji
Kierownik sekcji : mgr Katarzyna Jędrzejewska tel. (22) 55-24-004
e-mail: katarzyna.jedrzejewska@adm.uw.edu.pl

Mariola Bobis tel. (22) 55-20-447
mgr Paulina Borowy tel. (22) 55-24-023
mgr Daniel Drubek tel. (22) 55-20-447
mgr Marta Kamińska tel. (22) 55-20-424
mgr Klaudia Pożarycka tel. (22) 55-20-789

 

Biuro ds. Pomocy Materialnej

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej.

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 30, 31
Adresy mailowe do poszczególnych rodzajów spraw:

stypendiumsocjalne@uw.edu.pl
stypendiumrektora@uw.edu.pl
stypendiumdoktoranckie@uw.edu.pl
akademiki@uw.edu.pl
ubezpieczeniezdrowotne@uw.edu.pl
 
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt pod adresem: bpm@uw.edu.pl

Zespół Biura ds. Pomocy Materialnej

p.o. kierownika: mgr Daniel Jakubowski daniel.jakubowski@adm.uw.edu.pl

mgr Anna Adamczyk (22) 55 24 036 (urlop)
mgr Weronika Furman (22) 55-20-440
mgr Martyna Grzyb (22) 55-20-744 
Grażyna Kamaszewska (22) 55-20-440 (urlop)
mgr Mikołaj Musiał (22) 55-20-440
mgr Paweł Nurkiewicz (22) 55-20-744 
mgr Anna Pokrzywniak (22) 55 24 038
mgr Ewa Sękulska (22) 55-20-744
mgr Małgorzata Tuszyńska (22) 55-22-036
mgr Martyna Wójcik tel. (22) 55-20-744 (urlop)

 

Biuro Innowacji Dydaktycznych

bid@uw.edu.pl