kontakt

Drukuj Drukuj

Biuro Spraw Studenckich

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31
fax 22 55 24 087 (pok. 29a)
e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

Godziny przyjęć: Poniedziałek- czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek – nieczynne/dzień wewnętrzny (przyjmujemy wyłącznie korespondencję)

Zespół BSS:

Kierownik: mgr Agnieszka Kaczmarska
e-mail: agnieszkak@adm.uw.edu.pl
Z-cy Kierownika:
mgr Ewa Kośka e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl
mgr Katarzyna Oliwa e-mail: katarzyna.oliwa@adm.uw.edu.pl 

Sekcja Toku Studiów

Kierownik sekcji: Ewa Staszczyk tel. (22) 55-20-557
e-mail: stewa@adm.uw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Chmielewska tel. (22) 55-24-091
mgr Anna Figiel tel. (22) 55-20-468
mgr Angelika Klimkiewicz (22) 55-24-092
mgr Katarzyna Gajda tel.   (22) 55-24-084
mgr inż. Katarzyna Malec tel. (22) 55-24-090

mgr Agata Talaczyńska tel. (22) 55-24-092 (urlop)
mgr Magdalena Wielądek tel. (22) 55-20-757

mgr Magdalena Mars tel. (22) 55-24-112

Sekcja Socjalna (m.in. akademiki, stypendia, ubezpieczenia)
Kierownik sekcji: mgr Ewa Kośka tel. (22) 55-20-440
e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl
mgr Martyna Grzyb tel. (22) 55-20-744
Grażyna Kamaszewska tel. (22) 55-20-440
mgr Martyna Wójcik tel. (22) 55-20-744
mgr Paweł Nurkiewicz tel. (22) 55-20-744

Sekcja Zagraniczna
Kierownik sekcji : mgr Sebastian Pawlak tel. +48 22 55-24-022
e-mail: spawlak@adm.uw.edu.pl
dr Ewa Linek tel. +48 22 55-24-077
mgr Natalia Kościuch +48 22 55-24-077
Adam Kowalski  +48 22 55-20-424
mgr Maja Łapkiewicz tel. +48 22 55-24-083
mgr Kinga Ylihärsilä tel. +48 22 55-24-022
Anna Piekun-Kalińska tel. +48 22 55-20-424

Sekcja Dokumentacji
Kierownik sekcji: Elżbieta Pawlus-Kurzyna tel. (22) 55-20-447
e-mail: epawlus@adm.uw.edu.pl
Mariola Bobis tel. (22) 55-20-447
mgr Katarzyna Jędrzejewska tel. (22) 55-24-004

mgr Karolina Skorupa (22) 55-24-023

mgr Klaudia Pożarycka (22) 55-20-789