kontakt

Drukuj Drukuj

Biuro Spraw Studenckich

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31
e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

W związku z komunikatem Rektora UW oraz Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 57 z dnia 17 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dotyczącym zasad funkcjonowania biur administracji ogólnouniwersyteckiej uprzejmie informujemy, że począwszy od 16 marca 2020 r. Biuro Spraw Studenckich nie przyjmuje interesantów.

Biuro pracuje w systemie dyżurów pracowników w godzinach 9.30-14.30 do odwołania.

Kontakt telefoniczny w dniu 13 lipca 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-20-557, 55-24-084, 55-24-090, 55-24-112

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-077, 55-20-424

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW.

 

Zespół BSS:

Kierownik: mgr Agnieszka Kaczmarska
e-mail: agnieszkak@adm.uw.edu.pl
Z-cy Kierownika:
mgr Ewa Kośka e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl
mgr Katarzyna Oliwa e-mail: katarzyna.oliwa@adm.uw.edu.pl 

Sekcja Toku Studiów

Kierownik sekcji: Ewa Staszczyk tel. (22) 55-20-557
e-mail: stewa@adm.uw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Chmielewska tel. (22) 55-24-091
mgr Anna Figiel tel. (22) 55-20-468
mgr Angelika Klimkiewicz (22) 55-24-092
mgr Katarzyna Gajda tel.   (22) 55-24-084
mgr inż. Katarzyna Malec tel. (22) 55-24-090

mgr Agata Talaczyńska tel. (22) 55-24-092 (urlop)
mgr Magdalena Wielądek tel. (22) 55-20-757

mgr Magdalena Mars tel. (22) 55-24-112

Sekcja Socjalna (m.in. akademiki, stypendia, ubezpieczenia)
Kierownik sekcji: mgr Martyna Wójcik tel. (22) 55-20-744
e-mail: martyna.wojcik@adm.uw.edu.pl
mgr Martyna Grzyb (22) 55-20-744
Grażyna Kamaszewska (22) 55-20-440
mgr Mikołaj Musiał (22) 55-20-744
mgr Paweł Nurkiewicz (22) 55-20-744

Sekcja Zagraniczna
Kierownik sekcji : mgr Sebastian Pawlak tel. +48 22 55-24-022
e-mail: spawlak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Baumert +48 22 55-24-077
mgr Natalia Kościuch +48 22 55-24-077
Adam Kowalski +48 22 55-20-424
mgr Kinga Ylihärsilä +48 22 55-24-022
Anna Piekun-Kalińska +48 22 55-20-424
mgr Justyna Kazem-Bek +48 22 55-24-083

Sekcja Dokumentacji
Kierownik sekcji: mgr Katarzyna Jędrzejewska tel. (22) 55-24-004
e-mail: katarzyna.jedrzejewska@adm.uw.edu.pl
Mariola Bobis tel. (22) 55-20-447
mgr Paulina Borowy tel. (22) 55-20-447

mgr Karolina Skorupa tel. (22) 55-24-023

mgr Klaudia Pożarycka tel. (22) 55-20-789