kontakt

Drukuj Drukuj

Biuro Spraw Studenckich

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski piętro II, pok. 21, 20a, 20b, 20c, 29a, 31
e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w związku z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego Biuro Spraw Studenckich nie przyjmuje interesantów.

Biuro pracuje w systemie dyżurów pracowników w godzinach 9.00-15.00 do odwołania.

W każdy piątek dzień pracy wewnętrznej.

 

Kontakt telefoniczny w dniu 28 września 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-20-468, 55-24-092, 55-24-084, 55-24-112

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-20-440

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-077, 55-24-022

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-20-789, 55-24-004, 55-24-023

Kontakt telefoniczny w dniu 29 września 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-24-090, 55-24-091, 55-24-112

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-20-440

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-24-077, 55-20-424, 55-24-083, 55-24-022

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-24-004, 55-24-023, 55-20-789

Kontakt telefoniczny w dniu 30 września 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-20-468, 55-24-092, 55-20-757, 55-24-091, 55-24-084

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-20-440

Sekcja Zagraniczna – (22) , 55-20-424, 55-24-077, 55-24-083, 55-24-022

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-20-789, 55-24-004

Kontakt telefoniczny w dniu 1 października 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – (22) 55-24-090, 55-24-091, 55-20-757, 55-20-468, 55-24-084, 55-24-112

Sekcja Socjalna – (22) 55-20-744, 55-20-440

Sekcja Zagraniczna – (22) 55-20-424, 55-24-022, 55-24-077, 55-24-083

Sekcja Dokumentacji – (22) 55-20-447, 55-24-023

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW.

 

Zespół BSS:

Kierownik: mgr Agnieszka Kaczmarska
e-mail: agnieszkak@adm.uw.edu.pl
Z-cy Kierownika:
mgr Ewa Kośka e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl
mgr Katarzyna Oliwa e-mail: katarzyna.oliwa@adm.uw.edu.pl 

Sekcja Toku Studiów

Kierownik sekcji: Ewa Staszczyk tel. (22) 55-20-557
e-mail: stewa@adm.uw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Chmielewska tel. (22) 55-24-091
mgr Anna Figiel tel. (22) 55-20-468
mgr Angelika Bąkowska (22) 55-24-092
mgr Katarzyna Gajda tel.   (22) 55-24-084 (urlop)
mgr inż. Katarzyna Malec tel. (22) 55-24-090

mgr Łukasz Rosiak tel. (22) 55-24-084

mgr Agata Talaczyńska tel. (22) 55-24-092 (urlop)
mgr Magdalena Wielądek tel. (22) 55-20-757

mgr Magdalena Mars tel. (22) 55-24-112

Sekcja Socjalna (m.in. akademiki, stypendia, ubezpieczenia)

Kierownik sekcji: mgr Martyna Wójcik tel. (22) 55-20-744
e-mail: martyna.wojcik@adm.uw.edu.pl
mgr Martyna Grzyb (22) 55-20-744
Grażyna Kamaszewska (22) 55-20-440
mgr Mikołaj Musiał (22) 55-24-114
mgr Paweł Nurkiewicz (22) 55-20-744
mgr Ewa Sękulska (22) 55-24-115

Sekcja Zagraniczna
Kierownik sekcji : mgr Sebastian Pawlak tel. +48 22 55-24-022
e-mail: spawlak@adm.uw.edu.pl

mgr Marta Baumert +48 22 55-24-077
mgr Natalia Kościuch +48 22 55-24-077
Adam Kowalski +48 22 55-20-424
mgr Kinga Ylihärsilä +48 22 55-24-022
Anna Piekun-Kalińska +48 22 55-20-424
mgr Justyna Kazem-Bek +48 22 55-24-083

Sekcja Dokumentacji
Kierownik sekcji: mgr Katarzyna Jędrzejewska tel. (22) 55-24-004
e-mail: katarzyna.jedrzejewska@adm.uw.edu.pl
Mariola Bobis tel. (22) 55-20-447
mgr Paulina Borowy tel. (22) 55-20-447

mgr Karolina Skorupa tel. (22) 55-24-023

mgr Klaudia Pożarycka tel. (22) 55-20-789