Komunikat w sprawie wydawania decyzji administracyjnych od 1 października 2018 r.

Drukuj Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), trwają konsultacje prawne dot. dostosowania dotychczasowych wzorów decyzji administracyjnych wydawanych przez organy pierwszej instancji do zmian wynikających z nowych przepisów. 

Od 1 października br. do czasu wprowadzenia do systemu USOS nowych wzorów prosimy o niedrukowanie decyzji administracyjnych z systemu.

O możliwości generowania ww. decyzji  zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez Biuro Spraw Studenckich, niezwłocznie po ich wdrożeniu do systemu.


Data publikacji: 28 września 2018