- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium rektora

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażam zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium rektora do 31 marca 2016 r. w roku akademickim 2015/2016.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia