- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Komunikat w sprawie liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów

W związku z dochodzącymi sygnałami w sprawie błędnego liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów uprzejmie informuję, że zasady przyznawania żetonów na naukę języka obcego uregulowane są Uchwałą nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej.

Studentom studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przysługuje  bezpłatnie 240 godzin  tj 240 żetonów lektoratowych na naukę  języka obcego.  Odpowiada to czterem semestrom nauki języka obcego.  W związku z tym, że w gestii studenta jest wybór języka i poziomu lektoratu – student powinien uzyskać ocenę końcową dla każdego z nich, będącego osobnym przedmiotem.  Finalnie studentowi do liczenia średniej z całych studiów należy  liczyć oceny z czterech semestrów o ile przewiduje to plan studiów.

BSS-441- 177/2017 – pdf [1]