- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Komunikat w sprawie drukowania decyzji administracyjnych w przedmiocie skreślenia z listy studentów od 1 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że jest już możliwe generowanie następujących decyzji administracyjnych:

 1. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów (SKR-81)
 2. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów (SKR-70)
 3. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (SKR-71)
 4. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego (SKR-72)
 5. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni (SKR-73)
 6. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu braku udziału w obowiązkowych zajęciach (SKR-83)
 7. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce (SKR-74)
 8. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie (SKR-75)
 9. Decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów (SKR-76)                                                                                                                                                                 
 10. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium. (WZN-ADM-5)
 11. Decyzja pozytywna w sprawie wznowienia studiów – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r. (WZN-ADM-2)
 12. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy nie spełniają warunków określonych w § 3 przepisów wprowadzających do Regulaminu Studiów, wszystkich studentów, których skreślono po 30 września 2015 r. oraz tych, którzy zostali skreśleni przed 30 września 2015 r., ale uprzednio nie uzyskali absolutorium. (WZN-ADM-4)
 13. Decyzji administracyjnych dot. odmowy wznowienia studiów  – wydawana w odniesieniu do studentów, którzy spełniają warunki określone w § 3 Regulaminu Studiów, tych studentów, którzy uzyskali absolutorium i zostali skreśleni przed dniem 30 września 2015 r. (WZN-ADM-1)

 

Generowanie ww. decyzji powinno odbywać się z systemu USOS Oracle (tzw. „szary”).

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że ze względu na nową podstawę prawną decyzje drukowane po 1 października br. powinny być opatrzone datą październikową.

O możliwości drukowania pozostałych decyzji będą Państwo informowani drogą elektroniczną przez Biuro Spraw Studenckich, niezwłocznie po ich wdrożeniu do systemu.