- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Komunikat w sprawie drukowania decyzji administracyjnych od 1 października 2018 r.

Przypominamy, że na decyzjach administracyjnych wydawanych po 1 października br., ze względu na nową podstawę prawną, należy umieszczać datę październikową. Stosowanie daty przed  1 października z nową podstawą prawną stanowi bowiem naruszenie prawa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ewentualna decyzja wznowieniowa musi być opatrzona datą późniejszą niż data decyzji skreślenia z listy studentów. Ma to bowiem zasadnicze znaczenie przy przekazywaniu danych do systemu POL-on.

Wyjaśniamy również, że decyzje w przedmiocie skreślenia z listy studentów i wznowienia studiów widoczne w systemie USOS otrzymały nowe kody.