Komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Drukuj Drukuj

Forma i termin składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

2. Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 31 marca 2021 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 31 marca 2021 r.

3. Postępowanie o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostanie przeprowadzone dla następujących kierunków studiów:

  1. chemia – studia II stopnia;
  2. chemia stosowana – studia II stopnia;
  3. filologia białoruska z językiem angielskim – studia I stopnia;
  4. filologia białoruska z językiem angielskim – studia II stopnia;
  5. geologia stosowana – studia II stopnia;
  6. inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
  7. międzywydziałowe studia ochrony środowiska – studia I stopnia;
  8. ukrainistyka z językiem angielskim – studia I stopnia.

Data publikacji: 17 marca 2021