Rzecznicy Dyscyplinarni

Drukuj Drukuj

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów UW

(kadencja 2020-2024)

  • dr hab. Magdalena Arczewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
  • dr Maksymilian Cherka – Wydział Prawa i Administracji,
  • dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
  • dr hab. Lech Jaworski – Wydział Prawa i Administracji,
  • dr hab. Wojciech Machała – Wydział Prawa i Administracji,
  • dr Anna Zientara – Wydział Prawa i Administracji.