Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktoratów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii;
 • dr. hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW- Wydział Orientalistyczny;
 • dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

* UCHWAŁA NR 550 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

Studenci*:

 • Magda Anusz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Iga Ajdacka – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Aida Al-Dahabi – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 • Hubert Zalewski – Wydział Prawa i Administracji

*UCHWAŁA NR 511 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

Doktoranci*:

 • mgr Katarzyna Bujak – Wydział Biologii
 • mgr inż . Przemysław Gołębiowski – Wydział Fizyki
 • mgr Justyna Sobolewska – Wydział Zarządzania

*Uchwała nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów  w kadencji 2016-2020 (pdf)