Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktoratów (kadencja 2016-2020)

Przewodnicząca:

 • doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii;
 • dr. hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW- Wydział Orientalistyczny;
 • dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Doktoranci**:

 • mgr Łukasz Hnatkowski – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Mateusz Opaliński – Wydział Prawa i Administracji;
 • Mgr Jakub Sokolnicki – Wydział Pedagogiczny.

 

Studenci***:

 • Monika Helak – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych;
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Piotr Połowniak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Julia Poncyljusz – Instytut Ameryk i Europy.

 

* UCHWAŁA NR 21 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)

** UCHWAŁA NR 61 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)

*** UCHWAŁA NR 58 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów  w kadencji 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)