Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktoratów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii;
 • dr. hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW- Wydział Orientalistyczny;
 • dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

* Uchwała nr 21 Senatu UW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Studenci*:

 • Magda Anusz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Klaudia Kowalczyk – Wydział Prawa i Administracji;
 • Aleksander Klus – Wydział Historyczny;
 • Aleksandra Papuga – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Agata Stankowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

*Uchwała nr 386 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

Doktoranci*:

 • mgr Daniel Brzeszcz – Wydział Polonistyki;
 • mgr Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji;
 • mgr Paulina Stanik – Wydział Neofilologii

*Uchwała nr 390 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów  w kadencji 2016-2020 (pdf)