Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktoratów

Skład komisji odwoławczej w kadencji 2020 – 2024

Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych,
dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
dr hab. Ksenia Kakareko – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
dr hab. Renata Karkowska, prof. ucz. – Wydział Zarządzania,
dr Bogna Kosmulska – Wydział Filozofii,
dr hab. Marcin Matczak, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Justyna Miecznikowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Michał Możdżeń-Marcinkowski – Wydział Zarządzania,
dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

DOKTORANCI

mgr Filip Boratyn – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,
mgr Barbara Lipińska-Zańko – Wydział Pedagogiczny,
mgr Paulina Stanik – Wydział Neofilologii.

STUDENCI

Aida Al-Dahabi – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Emilia Jasińska – Centrum Nauk Sądowych UW,
Aleksandra Jeromin – Wydział Prawa i Administracji,
Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji,
Mateusz Saniewski – Wydział Fizyki.