Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktoratów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk – Wydział Prawa i Administracji

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • dr Łukasz Chojniak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr hab. Renata Karkowska – Wydział Zarządzania;
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW – Wydział Polonistyki;
 • dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW – Wydział Chemii;
 • dr. hab. Marcin Matczak, prof. UW – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW- Wydział Orientalistyczny;
 • dr Maciej Taborowski – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji.

 

Doktoranci**:

 • mgr Daniel Brzeszcz – Wydział Polonistyki,
 • mgr Łukasz Hnatkowski – Wydział Prawa i Administracji,
 • mgr Weronika Kaźmierczak – Wydział Neofilologii.

 

Studenci***:

 • Michał Jędrzejczak – Wydział Prawa i Administracji,
 • Anna Krupa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Adam Krzymiński – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji,
 • Aleksandra Rabenda – Instytut Ameryk i Europy.

 

* Uchwała nr 21 Senatu UW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

** Uchwała nr 274 Senatu UW z 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

*** Uchwała nr 233 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r.  w sprawie  wyboru członków  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)