Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów (kadencja 2020-2024)

Skład komisji w kadencji 2020 – 2024

Członkowie komisji

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji,
dr Jowanka Jakubek-Lalik – Wydział Prawa i Administracji,
dr Natalia Juchniewicz – Wydział Filozofii,
dr hab. Krzysztof Koźmiński – Wydział Prawa i Administracji,
dr Piotr Lewulis – Wydział Prawa i Administracji,
dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
dr Andrzej Nałęcz – Wydział Zarządzania,
dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii,
dr Magdalena Pinker – Wydział Orientalistyczny,
mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
prof. dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki,
dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,
dr Jarosław Turłukowski – Wydział Prawa i Administracji,
dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki,
dr hab. Bartłomiej Walczak – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
prof. dr hab. Tomasz Wójcik – Wydział Polonistyki.

DOKTORANCI

mgr Alexandre Bruni – Wydział „Artes Liberales”,
mgr Aleksandra Cetwińska – Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej),
mgr Paweł Hałakuc – Wydział Biologii,
mgr Karolina Oleksińska – Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska,
mgr Rafał Smoleń – Wydział Prawa i Administracji.

STUDENCI

Mateusz Barański – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii,
Zuzanna Frońska – Wydział Zarządzania,
Maciej Nadzikiewicz – Wydział Zarządzania,
Iga Naparty – Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Dominika Panfil – Wydział Pedagogiczny,
Marcel Półkośnik – Wydział Fizyki,
Paweł Przybysz – Wydział Prawa i Administracji,
Michał Sikorski – Wydział Fizyki,
Agata Stankowska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.