Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Komisja Dyscyplinarna  ds. Studentów i Doktorantów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji;

 

Z-ca Przewodniczącej:

 • dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Jolanta Arcimowicz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Michał Chruszczewski – Wydział Psychologii;
 • dr Katarzyna Gajlewicz- Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr Anna Jagłowska – Wydział Neofilologii;
 • dr Maciej Jędrzejewski – Wydział Neofilologii;
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Maria Łoszewska – Ołowska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii;
 • dr Magdalena Pinker –Wydział Orientalistyczny;
 • mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki;
 • dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
 • dr Katarzyna Syroka –Marczewska – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Irena Tsermegas – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki;
 • dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych.

* Uchwała nr 20 Senatu UW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Studenci*:

 • Marta Burzyńska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii;
 • Patryk Gąsior – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;
 • Aleksander Kozubowski – Wydział Neofilologii;
 • Hubert Kuliński – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Marcin Lewandowski – Wydział Chemii;
 • Iga Naparty – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
 • Sebastian Słowiński – Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych;
 • Jakub Pietrzak Wydział  Filozofii i Socjologii

* Uchwała nr 385 Senatu UW z dnia 20 lutego 2019 r.w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej  do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

* Uchwała 402 Senatu UW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

Doktoranci*:

 • mgr Monika Dubiel – Wydział Neofilologii;
 • mgr Beata Fijołek –  Wydział Orientalistyczny;
 • mgr Agnieszka Łyś –  Wydział Psychologii;
 • mgr Kamil Mieszkowski – Wydział Zarządzania;
 • mgr Marta Rajkowska – Wydział Prawa i Administracji.

* Uchwała nr 389 Senatu UW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków  Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów  w kadencji 2016-2020 (pdf)