Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Komisja Dyscyplinarna  ds. Studentów i Doktorantów (kadencja 2016-2020)

Przewodnicząca:

 • dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji;

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Jolanta Arcimowicz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Michał Chruszczewski – Wydział Psychologii;
 • dr Katarzyna Gajlewicz- Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr Anna Jagłowska – Wydział Neofilologii;
 • dr Maciej Jędrzejewski – Wydział Neofilologii;
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr Maria Łoszewska – Ołowska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii;
 • dr Magdalena Pinker –Wydział Orientalistyczny;
 • mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki;
 • dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
 • dr Katarzyna Syroka –Marczewska – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Irena Tsermegas – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki;
 • dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Doktoranci**:

 • mgr Anna Filipek – Wydział Geologii;
 • mgr Damian Ługowski – Wydział Geologii;
 • mgr Bartosz Nieścior – Wydział Prawa i Administracji;
 • mgr Valeri Vachev – Wydział Prawa i Administracji;
 • mgr Rafał Więckiewicz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.


Studenci***:

 • Adam Burzykowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji;
 • Maria Leśnodorska – Wydział Polonistyki;
 • Mateusz Lis – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Błażej Papiernik – Instytut Ameryk i Europy;
 • Jarosław Płatos – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Kamila Pozimka – Wydział Historyczny;
 • Anna Smaruj – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
 • Robert Trzciński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Tomasz Zając – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych.

 

 

* UCHWAŁA NR 20 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)

** UCHWAŁA NR 60 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)

*** UCHWAŁA NR 57 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (Monitor UW 2015, poz. 150 z późn. zm.)