Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Komisja Dyscyplinarna  ds. Studentów i Doktorantów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji;

 

Z-ca Przewodniczącej:

 • dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Jolanta Arcimowicz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Michał Chruszczewski – Wydział Psychologii;
 • dr Katarzyna Gajlewicz- Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr Anna Jagłowska – Wydział Neofilologii;
 • dr Maciej Jędrzejewski – Wydział Neofilologii;
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr Maria Łoszewska – Ołowska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii;
 • dr Magdalena Pinker –Wydział Orientalistyczny;
 • mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki;
 • dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
 • dr Katarzyna Syroka –Marczewska – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Irena Tsermegas – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki;
 • dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Doktoranci**:

 • mgr Monika Dubiel – Wydział Neofilologii,
 • mgr Anna Klingofer-Szostakowska – Wydział Orientalistyczny,
 • mgr Sara Manasterska – Wydział Orientalistyczny,
 • mgr Paweł Piwowar – Wydział Prawa i Administracji,
 • mgr Marta Rajkowska – Wydział Prawa i Administracji.


Studenci***:

 • Adam Burzykowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Tatiana Barkovskiy – Wydział Neofilologii,
 • Kamil Dąbrowski – Wydział Biologii,
 • Arkadiusz Falkiewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej,
 • Patryk Gąsior – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • Jan Karsznicki – Wydział Prawa i Administracji,
 • Marcin Osiński – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji,
 • Damian Wiśniewski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Tomasz Zając – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

 

* Uchwała nr 20 Senatu UW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

** Uchwała nr 273 Senatu UW z 21 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

*** Uchwała nr 232 Senatu UW z 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)