Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Drukuj Drukuj

Komisja Dyscyplinarna  ds. Studentów i Doktorantów (kadencja 2016-2020)

 

Przewodnicząca:

 • dr Agnieszka Gutkowska – Wydział Prawa i Administracji;

 

Z-ca Przewodniczącej:

 • dr Michał Mistygacz – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 

Nauczyciele akademiccy*:

 • dr hab. Jolanta Arcimowicz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • dr Piotr Bogdanowicz – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Michał Chruszczewski – Wydział Psychologii;
 • dr Katarzyna Gajlewicz- Korab – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr hab. Sylwester Gardocki – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • dr Anna Jagłowska – Wydział Neofilologii;
 • dr Maciej Jędrzejewski – Wydział Neofilologii;
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Maria Łoszewska – Ołowska – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • dr Katarzyna Pałka – Wydział Chemii;
 • dr Magdalena Pinker –Wydział Orientalistyczny;
 • mgr Marzena Polak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr hab. Wiesław Rzońca – Wydział Polonistyki;
 • dr Agnieszka Sochal – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
 • dr Katarzyna Syroka –Marczewska – Wydział Prawa i Administracji;
 • dr hab. Irena Tsermegas – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński – Wydział Fizyki;
 • dr Maciej Wilamowski – Wydział Nauk Ekonomicznych.

* Uchwała nr 20 Senatu UW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020 (pdf)

Studenci*:

* UCHWAŁA NR 549 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r.w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

 • Marta Burzyńska –Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kamil Dąbrowski–Wydział Biologii
 • Piotr Grabysz–Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Iga Naparty –Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Tadeusz Pyzel –Wydział Prawa i Administracji
 • Seweryn Sikorski–Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Agata Stankowska–Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Hubert Taładaj –Wydział Prawa i Administracji
 • Jan Wieczorek –Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Stanisław Zabandżała –Kolegium MISH

* UCHWAŁA NR 510 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2016-2020 (pdf)

Doktoranci*:

 • mgr Alexandre Bruni – Wydział „Artes Liberales”
 • mgrBeata Kołodziej – Wydział Orientalistyczny
 • mgrAgnieszka Łyś – Wydział Psychologii
 • mgr Kamil Mieszkowski – Wydział Zarządzania
 • mgr Daniel Sunderland – Wydział Polonistyki

* Uchwała nr 389 Senatu UW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru członków  Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów  w kadencji 2016-2020 (pdf)