- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Jakość danych w systemie USOS.

Pismo  BSS/441-227/2016 (pdf) [1]  – Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej Mika, prof. UW, dotyczące jakości danych w systemie USOS.