Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski
28 stycznia 2016

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Biura ds. Obsługi Kształcenia i przedkłada następujące dokumenty:

a) wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (do pobrania ze strony BSS );

b) aktualne zaświadczenie z dziekanatu/sekretariatu potwierdzające status studenta.


Kto może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Warszawski?

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na pisemny wniosek studenta, który:

a) ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie),

b) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie mógł zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.