Pisma Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
31 lipca 2018

Pismo z dnia 31 lipca 2018 r.  dotyczące kwestii podpisywania umów o odpłatności za usługi edukacyjne ze studentami rozpoczynającymi kształcenie w roku akademickim 2018/2019 (BSS-441-84/2018)

Pismo z dnia 5 września 2018 roku dotyczące kwestii podpisywania umów o odpłatności za usługi edukacyjne ze studentami rozpoczynającymi kształcenie w roku akademickim 2018/2019 (BSS-441-98/2018)

 

 


§ 17 ust. 1 pkt 4
23 lipca 2018

Pismo w sprawie pobierania opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów – BSS-441-81/2018 (pdf)


Interpretacje Regulaminu Studiów UW

Mechanizm skreśleń USOS – materiały
06 marca 2018

441-163-2017 – pismo przewodnie (pdf)

Procedura_skreśleń (pdf) Instrukcja stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim – najważniejsze zagadnienia

Procedury postępowania w USOS wg nowego mechanizmu skreśleń (pdf)

Skreślenie wg nowej procedury – przypadek, gdy student nie składa odwołania (pdf)

Uchylenie decyzji organu i instancji w trybie autokontroli (pdf)

Wznowienie (pdf)

Najczęściej pojawiające się pytania, związane z nowym mechanizmem skreśleń dostępnym w USOS (pdf)

Raport dot. skreśleń, mający na celu uchwycenie osób ‘w procedurze skreślenia’ w przypadku których nie uzupełniono pola data doręczenia (przy decyzji wydawanej przez organ instancji-dziekana) (pdf)


Informacje prawne

Pismo dotyczące konieczności weryfikowania, czy podanie studenta nie zawiera braków formalnych – BSS-441-26/2018 (pdf)

Przykłady wezwań do uzupełnienia braków formalnych – wersja edytowalna (doc)

Pismo dotyczące terminowego przesyłanie odwołań studentów – BSS-441-57/2017 (pdf)

Procedura postępowania Wydziałów po wydaniu przez organ drugiej instancji decyzji kasatoryjnej – BSS-441-124/2017 (pdf) 

Załącznik do pisma Pani Rektor z dnia 7 lipca 2017 r. – przykład decyzji umarzającej postępowanie przed organem I instancji (word)