- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Zostałem wpisany warunkowo na kolejny etap studiów. Czy zachowam stypendium?

Tak. Warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów nie ma wpływu na zasady wypłacania stypendium. Dodatkowo student nie ponosi opłat za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.