Zostałem wpisany warunkowo na kolejny etap studiów. Czy zachowam stypendium?

Drukuj Drukuj

Tak. Warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów nie ma wpływu na zasady wypłacania stypendium. Dodatkowo student nie ponosi opłat za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów.


Data publikacji: 19 kwietnia 2021