- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Wzory decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych na rok akademicki 2020/2021

Wzory decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych na rok akademicki 2020/2021 [1]