Wzory decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych na rok akademicki 2020/2021 – wersja angielska

Drukuj Drukuj

Wzory decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć wewnątrzzakładowych oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych na rok akademicki 2020/2021 – wersja angielska


Data publikacji: 14 stycznia 2021