- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Wzór upoważnienia udzielanego kierownikowi studiów przez kierownika jednostki dydaktycznej

Wzór upoważnienia udzielanego kierownikowi studiów przez kierownika jednostki dydaktycznej (docx) [1]

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika dotyczące upoważnienia udzielanego kierownikowi studiów przez kierownika jednostki dydaktycznej [2]