W jakiej sytuacji minister może nie przyznać stypendium RP na kolejny rok kształcenia?

Drukuj Drukuj

Stypendium RP może nie zostać przyznane na kolejny rok studiów, jeżeli stypendysta:

– powtarza semestr lub rok studiów

– nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony

– przebywa poza granicami RP przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy to przerw międzysemestralnych).


Data publikacji: 28 stycznia 2016