W jakich przypadkach decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Wydziałowa/Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, a w jakich Prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia?

Drukuj Drukuj

WKR/IKR może przyjmować wyłącznie cudzoziemców, którzy mają prawo do studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 ust. 2).

We wszystkich innych przypadkach (stypendyści strony polskiej lub wysyłającej, cudzoziemcy kierowani na studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności) decyzje o przyjęciu wydawane są przez Prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia.


Data publikacji: 28 stycznia 2016