W jaki sposób należy składać podanie dotyczące toku studiów?

Drukuj Drukuj

W indywidualnych sprawach studenckich dotyczących toku studiów:

1) podlegających załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej student składa podanie na piśmie lub w innej formie przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia student ma prawo złożyć podanie na piśmie albo przez informatyczny system obsługi studiów.

Podania należy kierować do kierownika jednostki dydaktycznej, w której odbywa się studia.


Data publikacji: 20 kwietnia 2021